0789 889 333 Messgener Đăng ký học

TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Chương trình Juniors  (6 –10 tuổi)

JUNIORS là một chương trình tiếng Anh 3 cấp độ được thiết kế cho Trẻ em có độ tuổi từ  6 – 10 tuổi.

Các khóa học được thiết kế rất tương tác khuyến khích các học viên thể hiện bản thân với sự tự tin và phát triển khả năng nói, nghe, và kỹ năng phát âm. Học viên học thông qua các hoạt động vui chơi như bài hát, các trò chơi lớp học, đóng vai, và các hoạt động nhóm định hướng.Với chương trình “Junior”, trẻ em sẽ được học thông qua tương tác với các bạn cùng lớp của mình cũng như giáo viên. Các khóa học này được thiết kế để tối ưu hóa các hoạt động vui chơi trong khi học tiếng Anh.

Vào cuối của mỗi cấp, mỗi học viên sẽ có một kỳ thi để lên cấp độ tiếp theo. Điều này khuyến khích các học viên cố gắng và học tốt trong lớp.

THỜI LƯỢNG  CHƯƠNG TRÌNH JUNIORS

Class

Duration Level Certification with Level

1a

72 buổi Pre –Starter 1a Newsky Juniors Certificate in English

1b

72 buổi Starter

Newsky Juniors Certificate in English

2a

72 buổi Pass Starter

Newsky Juniors Certificate in English

2b 72 buổi Movers

Newsky Juniors Certificate in English

3a 72 buổi Pass movers

Newsky Juniors Certificate in English

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *