0789 889 333 Messgener Đăng ký học

TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

Chương trình Seniors (10– 14 tuổi)

SENIORS: Chương trình dành cho thanh thiếu niên từ 10 đến 14 tuổi

SENIORS là một chương trình tiếng Anh 2 cấp độ được thiết kế cho trẻ em và thanh thiếu niên từ độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi. Trong quá trình học, học viên sẽ tham gia vào một loạt các hoạt động nhập vai, thảo luận lớp, hoạt động hòa, các buổi động thảo, làm việc theo nhóm làm việc theo cặp, các dạng bài tập đa phương tiện truyền thông, định hướng các hoạt động nhóm và thuyết trình cá nhân.

Một điểm nổi bật của chương trình, học viên sẽ học cách làm việc theo nhóm và trau dồi khả năng nói tiếng Anh theo cách riêng của họ. Giáo viên sẽ khuyến khích sáng tạo và sự tự tin thông qua nhiều hoạt động thiết kế dành cho nhóm tuổi này.

THỜI LƯỢNG  CHƯƠNG TRÌNH SENIORS

 Class

Duration

Level

Certification with Level

4a

90 BUỔI

Flyers 1

Newsky Seniors  Certificate in English

4b

90 BUỔI

Pass Flyers

Newsky Seniors  Certificate in English

5a

100 BUỔI

KET1

ADVANCED Certificate in English

5b

100 BUỔI

  Pass KET

ADVANCED Certificate in English

             Chương trình Advanced (15  tuổi trở lên)

Advanced là một chương trình tiếng Anh 2 cấp độ được thiết kế dành cho thiếu niên từ độ tuổi 15 trở lên.Là một khóa học cấu trúc bắt đầu phát triển cả 4 kỹ năng (đọc, viết, nghe, nói). Khóa học có một loạt các hoạt động giúp học viên học nhiều từ vựng học thuật, phát âm đúng và được cung cấp cơ hội thường xuyên thực hành kỹ năng nghe và nói thông qua các bài tập trong lớp học và các hoạt động giao tiếp. Chương trình là nền tảng được thanh thiếu niên sử dụng cho học tập sau trung học.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH  ADVANCED

Class

Duration

Level

Certification with Level

5a

100 BUỔI

PET 1

ADVANCED Certificate CEFR : A2 – IELTS: 3.0 – 3.5

5b

100 BUỔI

Pass PET

ADVANCED Certificate CEFR B1 – IELTS: 4.0 – 4.5

6a

100 BUỔI

IELTS

ADVANCED Certificate   IELTS: 5.5

6b

100 BUỔI

IELTS

ADVANCED Certificate  IELTS: 6.0

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *