🎯 Lộ trình khoa học với hàng loạt các hoạt động như nhập vai, thảo luận lớp, hoạt động hòa, các buổi động thảo, bài tập đa phương tiện truyền thông, thuyết trình cá nhân bằng[...]

Read More about TRAU DỒI TIẾNG ANH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VỚI KHÓA HỌC SENIORS TẠI NEWSKY